Pochodzenie, historia hodowli...

wtorek, listopada 30, 2004

Kanarki krzyżówki

Szczególny i rzadko to spotykany widok. Kanarki krzyżówki, zwane również mieszańcami lub bastardami, wzbudzają zainteresowanie nie tylko hodowców, ale i biologów ze względu na oryginalne ubarwienie i niejednokrotnie piękny śpiew. Rozmnażanie ich nastręcza jednak kłopoty, ponieważ z racji pewnych różnic między gatunkami ptaki mają problemy w porozumieniu się między sobą, a także z racji życia na wolności są bardzo płochliwe i nieufne. Najczęściej hodowcy krzyżują samice kanarków z samcami: czyżyka, kulczyka, dzwońca szczygła, makolągwy, gila - te krzyżują się dosyć łatwo – natomiast trudniej z samcami czeczotki, trznadla, śnieguły, zięby. Odwrotne krzyżówki nie udają się, gdyż samice innych gatunków pozostają obojętne na śpiew kanarka, podczas gdy samice kanarków ulegają śpiewom samców innych gatunków.Kanarki krzyżówki dzielimy na:
z awifauną europejską
z awifauną pozaeuropejską

0 Comments:

Prześlij komentarz

Links to this post:

Utwórz link

<< Home